Program REXUS/BEXUS

rb-logov2

Program REXUS/BEXUS pozwala studentom z europejskich uczelni na przeprowadzenie naukowych lub technologicznych eksperymentów na pokładzie balonów stratosferycznych (BEXUS) lub rakiet suborbitalnych (REXUS). Celem programu jest udostępnienie grupom studentów platformy do przeprowadzenia badań i możliwości poprowadzenia projektu od fazy pomysłu na eksperyment aż po jego lot. Każdego roku startują po dwie rakiety i balony z eksperymentami zaprojektowanymi i zbudowanymi przez studentów.

 

 

Program REXUS/BEXUS jest realizowany w ramach umowy między Niemiecką Agencją Kosmiczną (DLR) i Szwedzką Krajową Radą ds. Przestrzeni Kosmicznej (SNSB).Ośrodek SSC – Esrange oraz jednostka DLRu – MORABA tworzą razem EuroLaunch, czyli podmiot odpowiedzialny za zarządzanie kampanią lotną i pojazdami nośnymi. Eksperci z DLRu, SSC, ZARMu i ESA zapewniają wsparcie techniczne dla zespołów studenckich w całym projekcie. Ponadto starty balonów i rakiet odbywają się z kosmodromu Esrange na północny Szwecji.

 

 

www.rexus-bexus.net