Koen De Beule

KDBKażdy wielki projekt musi posiadać mentora. Koen De Beule wspiera nasz zespół z ramienia Europejskiej Agencji Kosmicznej na każdym etapie rozwoju projektu (w szczególności z elektroniką).