DREAM w pigułce

LOGO-4Celem Projektu DREAM (DRilling Experiment for Asteroid Mining) jest zbadanie parametrów procesu wiercenia w warunkach mikrograwitacji i próżni. Żeby zrealizować to zdanie projekt bierze udział w międzynarodowym programi o nazwie REXUS (Rocket EXperiments for University Students), koordynowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), Szwedzką Krajową Radę ds. Przestrzeni Kosmicznej (SNSB) i Niemiecką Agencję Kosmiczną (DLR). Program polega na wysłaniu przygotowanych przez grupy studenckie z całej Europy, eksperymentów na wysokość ok. 100 km na pokładzie rakiety suborbitalnej, przeprowadzenia pomiarów oraz analizy otrzymanych wyników.

DREAM in module rozlozenie 02

Głównym celem eksperymentu jest zbadanie procesu wiercenia w warunkach
kosmicznych. Zostanie to osiągnięte poprzez monitorowanie działania wiertła i zachowania urobku. Mierzony zostanie szereg parametrów fizycznych, takich jak momenty obrotowe, siły czy temperatury. Zespół chce przez to określić, jakie wyzwania czekają na przemysł górniczy w przestrzeni kosmicznej. Z racji tego, że cały proces odbywać się będzie w warunkach praktycznie braku grawitacji, to ważnym elementem projektu jest zbadanie dystrybucji urobku górniczego. Wszystko to odbywać się będzie w specjalnie zaprojektowanej komorze pomiarowej, której zadaniem będzie rejestrowanie dystrybucji urobku przy pomocy systemu wizyjnego, który pozwoli na stworzenie mapy dystrybucji cząstek urobku. Zarejestrowane dane będą podstawą do analizy wyników już po locie. 

 

DREAM-pogladowka